Tööturukoolitusel saate osaleda, kui
teil pole erialaseid oskusi või need vajavad täiendamist ning nõustamisel Töötukassas on selgunud,
et tööle saamine eeldab uute teadmiste või
oskuste omandamist või 
olemasolevate täiendamist.

Kui olete oma nõustajaga kokku leppinud õmbluskoolituse, 
siis koolitustele registreerimiseks kirjuta:  info(at)kuldnoel.ee .https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/koolitused